Windows 8 và điện toán đám mây - P11

11/07/2013 00:00

Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các bước chia sẻ thư mục, để hai máy tính chạy Windows 8 và Windows XP có thể bắt đầu tương thích với nhau trong việc chia sẻ dữ liệu.

Chia sẻ tập tin và thư mục

Trong Windows 8, để kích hoạt chức năng chia sẻ, bạn có thể dùng tính năng Sharing Wizard theo các bước như sau:

Trong cửa sổ Computer, bạn bấm chọn mục Options trên cạnh phải của thanh công cụ phía trên, và chọn mục Change Folder and search options.


Kế tiếp, trong cửa sổ Folder Options, bạn chuyển sang thẻ View,. Rồi trong phần Advanced settings, bạn lướt xuống cuối danh sách, đánh dấu chọn mục Use Sharing Wizard, rồi nhấn OK để kết thúc.

Sau đó bạn bấm phải chuột trên thư mục cần chia sẻ, và chọn chức năng Share with – Specific people. Trong danh sách người dùng, bạn chọn mục Everyone, rồi nhấn tiếp nút Add để đưa nhóm người dùng đó vào danh sách cấu hình cấp quyền chia sẻ. Tùy theo bạn muốn chia sẻ để người khác chỉ xem nội dung (Read) hay có thể ghi thông tin mới lên đó (Read/Write), mà bạn chọn giá trị tương ứng cho phần Permission Level. Đừng quên nhấn nút Share sau khi hoàn tất bước này.

Với máy tính chạy Windows XP thì bạn bấm phải chuột trên thư mục muốn chia sẻ rồi chọn chức năng Sharing and Security, hay Properties. Trong thẻ Sharing, mục Network Sharing and Security, bạn đánh dấu chọn mục Share this folder on the network, và nhập vào tên của phần chia sẻ này. Nếu muốn cho phép người dùng trong mạng thay đổi nội dung các tập tin hay thư mục đã chia sẻ, bạn đánh dấu thêm mục Allow network user to change my files. Nhấn OK và thư mục đó sẽ được nhận ra trên hệ thống mạng LAN.

Truy cập vào các phần chia sẻ

Từ máy tính XP, muốn thấy các máy tính khác đang chia sẻ trong mạng LAN, bạn chọn menu My Computer - My Network Places - View Workgroup computers. Bạn sẽ nhìn thấy trong vùng cửa sổ bên phải, là các máy tính có bật tính năng chia sẻ và đang ở trạng thái hoạt động, trong thời điểm quét tìm.

Và trong Windows 8, thì khi bạn chọn menu Computer rồi chọn tiếp mục Network bên cạnh trái, tức thì các máy tính đã chia sẻ trong mạng LAN cũng hiện ra tương tự như trong Windows XP. Cần truy cập vào máy tính nào, bạn bấm vào biểu tượng máy tính đó. Trường hợp máy tính Windows XP khi chia sẻ có phân quyền dựa trên tài khoản người dùng, thì bạn phải biết tài khoản đó cùng với mật khẩu tương ứng, để nhập vào cửa sổ Windows Security, khi được hỏi. Muốn lưu lại tên tài khoản và mật khẩu để khỏi nhập lại vào lần truy cập sau, bạn đánh dấu thêm mục chọn Remember my credentials.

Chia sẻ các thư mục, tập tin giữa hai máy tính chạy Windows XP và Windows 8 tuy không khó, nhưng đòi hỏi người dùng phải thực hiện rất nhiều bước chi tiết. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện tuần tự các bước, quá trình chia sẻ này sẽ trở nên khá dễ dàng.

Khi bạn dùng các máy tính chạy Windows XP và Windows 8 trong cùng một mạng nội bộ, thì bạn sẽ không thể sử dụng tính năng ưu việt của HomeGroup. Khi đó, các máy tính dùng Windows 8 muốn truy cập vào các phần chia sẻ trên máy tính chạy Windows XP buộc phải sử dụng đường dẫn theo dạng UNC (Universal Naming Convention) để kết nối đến chúng. Các đường dẫn này có dạng \\server\share\file_path hay \\192.168.1.254\Share. Chúng bắt đầu bằng hai dấu chéo ngược, theo sau bằng tên hay địa chỉ IP máy tính đang chia sẻ, một dấu chéo ngược nữa và theo sau là thư mục đã chia sẻ hay đường dẫn đến các thư mục con của nó. Có những đường dẫn UNC này rất dài, và nó làm cho người dùng khó nhớ, hay gõ nhầm khi cần sử dụng đến.

Gán ổ đĩa mạng (drive mapping) là một giải pháp thay thế cho HomeGroup trong Windows 8, vì bạn sẽ có thể gán tên một ổ đĩa cục bộ chưa dùng đến trong hệ thống, mang giá trị từ A đến Z, với một đường dẫn UNC bất kỳ.Sau đó, muốn truy cập vào phần chia sẻ đã gán, bạn chỉ việc bấm chọn vào tên ổ đĩa tương ứng là xong.

Khởi động tiện ích Gán ổ đĩa mạng (Map network drive)

Có rất nhiều cách để bạn khởi động tiện ích Gán ổ đĩa mạng (Map network drive) này. Một trong các cách đó là bấm vào biểu tượng Computer, sau đó bấm tiếp vào nút Map network drive ở giữa phải thanh công cụ phía trên. Bên trong chức năng này sẽ gồm hai mục là tạo ổ đĩa mạng Map network drive và cắt kết nối đến ổ đĩa mạng đang có Disconnect network drive.

Lưu ý rằng, nếu bạn bấm chọn vào bất kỳ phần chia đĩa nào, thì nút chức năng này sẽ biến mất. Điều này có nghĩa là nút bấm Map network drive sẽ chỉ xuất hiện ở cửa sổ gốc mặc định của Computer mà thôi.

Một cách thực hiện khác để kích hoạt tiện ích này là bấm phải chuột trên biểu tượng Computer, rồi chọn Map network drive. Tiện ích Gán ổ đĩa mạng (Map network drive) sẽ bật lên ngay lập tức.

Thực hiện gán ổ đĩa mạng

Trong cửa sổ Map Network Drive, đầu tiên, bạn sẽ cần chọn tên ổ đĩa muốn dùng để gán. Bạn có thể chọn một chữ cái bất kỳ trong menu Drive, vì những tên ổ đĩa đã được sử dụng trong hệ thống, sẽ bị tiện ích này tự động lọc ra trước đó rồi.

Bước kế tiếp là bạn gõ từ bàn phím, hay chép rồi dán một đường dẫn dạng UNC vào mục Folder. Nhấn Finish, và một ổ đĩa mạng sẽ xuất hiện trong chương trình Windows Explorer để bạn sử dụng.

Muốn ổ đĩa này được tạo lại mỗi khi đăng nhập thành công vào Windows 8, bạn đánh dấu thêm mục chọn Reconnect at sign-in. Trường hợp không muốn dùng tài khoản đăng nhập Windows 8 hiện tại để đăng nhập phần chia sẻ trên mạng để tạo ổ đĩa, mà dùng một tài khoản khác, thì bạn đánh dấu chọn mục Connect using different credentials.

Trường hợp bạn dùng một dsịch vụ web để chia sẻ hay lưu trữ hình ảnh, tài liệu, thi bạn bấm vào chức năng Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.

THANH DUY

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang