WiFi Passbook – “Sổ tay” Wi-Fi

17/07/2013 16:46

WiFi Passbook giúp bạn lưu lại các thông tin Wi-Fi trên máy của mình, hay sao lưu danh sách các mạng Wi-Fi.

Phát hành: TheWhiteOwl.

Dung lượng: 1MB.

Phiên bản mới nhất: 1.0.0.0.

Tương thích: Windows Phone 7.5/8.

Đánh giá: 4 sao.

Giá bán: 1,29USD (có bản thử nghiệm miễn phí).


WiFi Passbook giúp bạn lưu lại các thông tin Wi-Fi trên máy của mình, hay sao lưu danh sách các mạng Wi-Fi - nếu thiết bị của bạn cần reset, hoặc sao chép thông tin qua các thiết bị khác. Khi một người dùng kết nối vào mạng Wi-Fi, thông tin chi tiết về điểm Wi-Fi (kể cả vị trí địa lý của điểm Wi-Fi đó) sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Bạn cũng có thể sao lưu dữ liệu đó lên Skydrive dễ dàng.

Minh Hải
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang