Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 6)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 6)

Trong ngày hội làng, Bờm đã biểu diễn các kỹ năng trong bảng tính Calc, như tự động định dạng bảng tính, định dạng phông chữ, tháo ghép ô...

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 5)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 5)

Trong phần này, bờm học được cách đặt tên cho ô và nhóm ô, nhập một giá trị vào nhiều ô cùng một lúc, cũng như kỹ năng tìm kiếm.

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 4)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 4)

Trong giấc mơ, Bờm đã được Thần Calc hướng dẫn cách dùng các hàm cơ bản trong Calc.

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 3)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 3)

Phần này kể lại trận đấu giữa Tí Sún và Bờm về các phương pháp nhậpo công thức tính giá trị trong Calc

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 2)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 2)

Trong phần này, Bờm học từ Tí Sún những kỹ năng cơ bản khi nhập liệu vào bảng tính Calc. Nhờ được Thần Calc chỉ giáo trong giấc ngủ, Bờm như học một biết mười!

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 1)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 1)

Bờm nhận được lênh vua phải lên Kinh thành phá án. Với kiến thức Calc học được, Bờm đã lập công và tìm ra số vàng bị mất.

Trang đầu  ...  2  3  4  5  6  7  
Lên đầu trang