Noi gương Steve Jobs

Noi gương Steve Jobs

(e-CHÍP Online) - Steve Jobs bỏ ngang đại học để tìm con đường vào đời và thành công rực rỡ. Tấm gương đó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ tại Mỹ. Dù vậy, đó là con đường không dành cho mọi người...

Đại học trực tuyến 2.0

Đại học trực tuyến 2.0

Hai giáo sư của đại học Stanford - Sebastian Thrun và Peter Norvig - mở lớp miễn phí trên mạng vào mùa thu năm 2011 với 160.000 học viên.

Lên đầu trang