Google Chrome có hàng trăm nghìn extension, nhưng quá nửa số đó chưa vượt qua... 16 lượt cài

Google Chrome có hàng trăm nghìn extension, nhưng quá nửa số đó chưa vượt qua... 16 lượt cài

Thậm chí, khoảng 87% toàn bộ extension của Google Chrome chưa đạt đến 1000 lượt cài.

uBlock Origin: Chặn triệt để quảng cáo trên web

uBlock Origin: Chặn triệt để quảng cáo trên web

(e-CHÍP Online) - Thành phần mở rộng uBlock Origin có khả năng chặn toàn bộ quảng cáo nhúng trên web khi duyệt bằng Firefox.

Lên đầu trang