Sử dụng Bluetooth trên iPhone 4

07/08/2013 17:09

Hỏi: Tôi đang sử dụng iPhone 4, chỉ kết nối được với tai nghe Bluetooth, không truyền dữ liệu được giữa iPhone với iPhone, hay giữa iPhone với máy khác. Xin cho biết lý do, và hướng dẫn cách sử dụng Bluetooth.

Đáp: Vì lý do bảo mật nên kết nối bluetooth trên iOS chỉ dành cho tai nghe.

Để sử dụng được khả năng chia sẻ dữ liệu, bạn có thể tải Bluetooth U từ App Store về cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn của ứng dụng ấy. Chúc bạn thành công.


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang