Triết gia của truyện tranh

Triết gia của truyện tranh

Scott McCloud được xem là "Aristotle của truyện tranh". McCloud cũng là người khởi xướng phong trào webcomics (truyện tranh trực tuyến).

Truyện tranh thời đại số

Truyện tranh thời đại số

Lúc đầu, truyện tranh trên mạng là bản sao của tác phẩm trên giấy. Nhiều họa sĩ truyện tranh dùng máy quét để chuyển từng trang tranh thành tập tin hình ảnh. Theo thời gian, môi trường mạng kích thích các phương pháp sáng tác truyện tranh hoàn toàn mới.

Lên đầu trang