Ra mắt Học viện đào tạo CIO, CSO

25/09/2013 07:08

(e-CHÍP Online) - Tập đoàn dữ liệu IDG Asean quyết định triển khai Học viện phát triển và đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) và cán bộ an ninh thông tin (CSO) cho các nước Đông Nam Á - ASEAN CIO AND CSO ACADEMY (ACCA).

Trong quá tŕnh triển khai, Học viện ACCA dự kiến sẽ tập trung vào việc
nâng cao năng lực CNTT của khối Chính phủ. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện ACCA là cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp cao (CEO), cán bộ lãnh đạo và quản lý lĩnh vực CNTT (CIs) và các cán bộ thuộc lĩnh vực CNTT tiềm năng trở thành CIO ở Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của Học viện ACCA là trang bị những tố chất, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết và cập nhật cho những người đã, đang và mong muốn trở thành CIO và CSO; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông tin và cán bộ an ninh thông tin Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đạt trình độ và tiêu chuẩn quốc tế.

Một số nội dung dự kiến được giảng dạy và đào tạo trong tại Học viện ACCA gồm: Năng lực nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức đối với CIO và CSO trong thời đại thông tin, kinh tế tri thức và xã hội thông tin; Những kiến thức và kỹ năng cần có trong quá tŕnh phát triển CNTT quốc gia và những kinh nghiệm rút ra từ những bài học quốc tế; Những kiến thức và kỹ năng cơ bản đối với CIO và CSO trong tổ chức có hệ thống thông tin lớn; Năng lực và kỹ năng làm chủ tình huống, kết nối sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện thành công và hiệu quả vai trò và nhiệm vụ của CIO và CSO trong tổ chức nhiều khó khăn, thách thức;…

Trung Nguyễn

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang