Huyền thoại Grace Hopper

Huyền thoại Grace Hopper

Những người từng được làm học trò của Grace Hopper lại luôn ghi nhớ hình ảnh một phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng trong sắc phục hải quân, tận tụy, sắc sảo và biết cách trình bày đơn giản những khái niệm kỹ thuật phức tạp.

Lên đầu trang