Nhật ký Gà con số 334

Nói lại cho rõ

30/03/2013 00:33

Trong bài viết "Hologram - ảo và thực" đăng trên e-CHÍP 333 (01/06/2012), ảnh tạo bởi thiết bị của Musion là ảnh ảo, không phải ảnh thực như đề cập.

Về bản chất, nó vẫn giống ảnh của người đứng trước tấm kính trong. Tác giả bài "Hologram - ảo và thực" đã tham khảo bằng sáng chế của Công ty Musion để tìm thông tin gốc và nhờ tòa soạn sửa lại nhưng không kịp vi bài đã được in. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc.

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang