Nhiều trang chế bản không đọc được

27/06/2013 18:13

Tôi là một độc giả của e-CHÍP từ số 01 đến nay. Báo đã có nhiều cải tiến. Gần đây, có nhiều trang báo chế bản màu sắc không đọc được.

Cụ thể trang 20 của số báo 359 (30/11/2012), độc giả không tìm được mắt kính để đọc. Xin cải tiến thêm để người đọc dễ chịu hơn, tạo thêm cảm tình với tờ báo.
truyennguyen1939@

Hồi âm: Cảm ơn bạn đã góp ý cho e-CHÍP. Do màu sắc thiết kế trên máy tính chênh lệch với khi in trên giấy nên đã gây khó khăn cho bạn đọc.e-CHÍPxin ghi nhận ý kiến của bạn để hoàn thiện hơn.

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang