Mở khóa tập tin PDF quá dễ

Mở khóa tập tin PDF quá dễ

(e-CHÍP Online) - Đôi khi tải về tập tin PDF có đặt mật khẩu, bạn sẽ không thể xem, chỉnh sửa hay in ấn gì được. Những lúc như vậy, hãy nhờ đến sự trợ giúp của các công cụ mở khóa chuyên dụng.

Làm mới bo mạch chủ

Làm mới bo mạch chủ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ lưu tâm đến những vấn đề chính liên quan đến bo mạch chủ, bao gồm việc làm vệ sinh cho nó, thay thế đúng loại bo mạch chủ và cập nhật phần mềm điều khiển.

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 32)

Cùng Bờm Tiên sinh học Calc (Phần 32)

Hướng dẫn bẻ khóa tập tin Calc, Bờm mong sẽ được nhận lại quyển bí kíp, nhưng có dễ thế chăng?

Lên đầu trang