Dùng nguồn nào để convert video cho chất lượng cao?

Dùng nguồn nào để convert video cho chất lượng cao?

Tôi có hai file của một bộ phim, một file là Rip từ Bluray có dung lượng hơn 4GB và chuẩn 720p, một file Rip từ DVD và dung lượng 900MB, chuẩn 480p. Tôi nên dùng bản nào để convert cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất? (khunglong90@)

Lên đầu trang