Chuyên hiệu "ICT cho đội viên @

26/08/2013 16:39

(e-CHÍP Online) Huy hiệu chuyên môn cho các bạn trẻ thời nay hẳn phải thêm những chuyên hiệu về kỹ năng công nghệ thông tin-viễn thông (ICT) theo gợi ý của các "Pháp Sư" (PS - Photoshop) sau...


Chuyên hiệu về GIS, hệ thông tin địa lý - tác phẩm Photoshop của axwear (nguồn: Worth1000).Chuyên hiệu về Paint - tác phẩm Photoshop của Capdeville (nguồn: Worth1000).Chuyên hiệu Kỷ lục nhắn tin nhanh - tác phẩm Photoshop của jlboucher (nguồn: Worth1000).Chuyên hiệu về Fan Nokia - tác phẩm Photoshop của shinma (nguồn: Worth1000).Chuyên hiệu Fan "Táo Khuyết" - tác phẩm Photoshop của Crystal211 (nguồn: Worth1000).

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang