Tạo và dùng DVD ảo trong Windows 7 - P03

Tạo và dùng DVD ảo trong Windows 7 - P03

Ngoài việc tạo và dùng đĩa ảo, chương trình Gizmo còn có hai tính năng mở rộng là ghi tập tin ISO, hay một thư mục nào đó lên đĩa CD, mà không cần dùng đến một trình ghi đĩa nào khác.

Format đĩa CD/DVD

Format đĩa CD/DVD

Xin hỏi có cách nào format đĩa CD/DVD xóa hết dữ liệu lưu trên nó để lấy lại dung lượng như format ổ cứng hay không? (hung8989@)

Lên đầu trang