Dự án Loon - Cuộc phiêu lưu của những khí cầu

Dự án Loon - Cuộc phiêu lưu của những khí cầu

Google tiếp tục làm cho thế giới ngạc nhiên với ý tưởng xây dựng hạ tầng mạng Internet trên mây (theo nghĩa đen). Những khí cầu của Google bay lên tầng bình lưu của khí quyển mang theo khát vọng về mạng Internet không dây cho mọi người.

Lên đầu trang