Nhật ký Gà con số 339

Baidu cài trojan vào máy tính người dùng?

30/03/2013 21:51

Em nghe nói có một số dịch vụ mà mạng Baidu cung cấp cho người dùng Việt Nam có cài trojan bất hợp pháp vào máy tính cá nhân người sử dụng. Từ đó, lấy cắp dữ liệu và điều khiển máy tính của nạn nhân một cách dễ dàng.

Xin e-CHÍP cung cấp thêm tài liệu và hướng dẫn kỹ cho bạn đọc cảnh giác với loại sâu máy tính nguy hiểm này.
Cars_1991@

Hồi âm: Cảm ơn bạn đã thông tin cho e-CHÍP. e-CHÍP sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này để có thông tin hữu ích cho bạn đọc. Tuy nhiên, dù thế nào thì khi truy cập internet, chúng ta vẫn phải luôn luôn cảnh giác, nhất là với những dịch vụ trực tuyến yêu cầu cài đặt thêm các chương trình phần mềm mà mình không biết chắc là nó vô hại.Bên cạnh đó, nên cài đặt thêm các chương trình antivirus uy tín.

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang