Trào lưu Google Glass, bao giờ?

Trào lưu Google Glass, bao giờ?

Sản phẩm Google Glass sẽ xuất hiện chính thức trên thị trường trong năm 2014. Tuy nhiên, qua trải nghiệm của những người đã dùng Google Glass, có lẽ trào lưu Google Glass chỉ hình thành sau... mười năm nữa.

Vườn chim trên mây

Vườn chim trên mây

Sau khi tốt nghiệp đại học, Muchnick như "chim xổ lồng" với bao dự định kinh doanh mới mẻ. Muchnick không chủ trương xây dựng công ty lớn. Anh tự đề ra nguyên tắc: số nhân viên vừa đủ để chia nhau... hai bánh pizza!

Lên đầu trang