Cha tinh thần của máy tính cá nhân

Cha tinh thần của máy tính cá nhân

"Andre Thi Truong thực sự là cha đẻ máy tính cá nhân, dù điều này ít được biết đến tại nước Mỹ, trung tâm của công nghệ số".

Vị vua của thế giới vô hình

Vị vua của thế giới vô hình

Dennis Ritchie ra đi bình yên tại nhà riêng ở New Jersey ngày 12/10/2011. Ritchie là người sáng tạo ngôn ngữ lập trình C và HĐH Unix - hai thực thể "bất khả kiến" đối với công chúng nhưng là nền tảng của công nghiệp máy tính.

Tưởng nhớ "Altair 8800"

Tưởng nhớ "Altair 8800"

Ít người biết được bác sĩ Henry Edward Roberts chính là người chế tạo máy tính Altair 8800 đầu năm 1975. Ed Roberts được xem là "cha đẻ của máy tính cá nhân".

Lên đầu trang