Advanced Schedule Pro: Tự động dọn rác theo lịch

08/07/2013 15:30

Advanced Schedule Pro giúp bạn lên lịch tự động dọn sạch các file rác, “tàn tích” trên Windows, trình duyệt,… đảm bảo hệ thống luôn sạch sẽ, an toàn và ổn định.

Tải tại đây (dung lượng 1,5MB), tương thích Windows XP/Vista/7/8.

Trên giao diện chính chương trình, tại thẻ Scheduled Tasks bạn nhấn nút Add để lên lịch thực hiện một tác vụ mới. Ở cửa sổ hiện ra, bạn nhập tên tác vụ vào ô Task name, đánh dấu chọn hành động sẽ thực hiện ở phần Actions, gồm có:

- Power actions: Hẹn giờ Shutdown (tắt máy), Restart (khởi động lại), Logoff, Sleep (ngủ đông), Hibernate, Lock (khóa máy), Turn off display (tắt màn hình).

- Organizer: Lên lịch báo thức (Alarm clock), Reminder (nhắc nhở).

- Windows Explorer cleanup: Dọn rác trong Windows Explorer như: Recent documents (thư mục sử dụng gần đây), Run command cache (các lệnh thực thi), Thumbnailcache (cache khi xem ảnh ở chế độ thu nhỏ), Taskbar jump lists (danh sách ứng dụng trên thanh taskbar), Network passwords (mật khẩu kết nối mạng),…

- System cleanup: Dọn rác các thành phần như Recycle bin (thùng rác), Temporaty files (tập tin tạm), Windows error reporting (thông báo lỗi), Windows Event Log (nhật ký hoạt động máy tính),…

- Skype cleanup: Gồm các tùy chọn: Delete chat history (xóa lịch sử chat), Delete chat sync files (xóa các file chat đã đồng bộ)

- Internet Explorer/Firefox/ Google Chrome cleanup: Dọn dẹp rác cho ba trình duyệt phổ biến là IE, Firefox và Google Chrome, gồm các thành phần như: Temporary internet files (file tạm), History (lịch sử duyệt web), Cookies, recently typed URLs (các địa chỉ trang web đã nhập), Saved password (mật khẩu đã lưu),…

Sau khi nhấn Next, bạn chọn hình thức lên lịch thực hiện, có thể là After time expires (thực thi sau khi tác vụ được tạo), At specified time (vào giờ cụ thể) hay At interval (thực hiện trong một khoảng thời gian). Kế đến, bạn chọn việc thực thi là Everyday (hàng ngày) hay At specified weekly days (vào các ngày cụ thể trong tuần), có thể đánh dấu thêm vào ô Warn me in 30s before action starts để thông báo đến cho người dùng trước khi tác vụ thực thi 30 giây. Cuối cùng, bạn nhấn Finish để hoàn tất.

Tất cả các tác vụ được thực hiện sẽ xuất hiện trên giao diện chính, tại đây, bạn có thể chỉnh sửa (Eedit), xóa (Delete), tắt (Turn off) hay bật tác vụ (Turn on). Trên thẻ Summary, bạn có thể xem quá trình thực hiện các tác vụ, gồm có: Total tasks (tổng các tác vụ), Recent execution (tác vụ thực hiện lần gần nhất), Next execution (tác vụ sẽ thực hiện kế tiếp), Total tasks performed (tổng các tác vụ đã thực hiện theo mốc thời gian).

IT_ROSE (Long Khánh)
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang