Google hỗ trợ chức năng tìm kiếm cho điện thoại Android và cả iPhone

Google hỗ trợ chức năng tìm kiếm cho điện thoại Android và cả iPhone

My Account vốn là công cụ dùng để hợp nhất hàng loạt các tính năng bảo mật và riêng tư lại với nhau được Google giới thiệu vào năm ngoái.

Xóa bớt tài khoản trên Android 4.0/4.1

Xóa bớt tài khoản trên Android 4.0/4.1

Máy tôi mua lại người quen nên khi vào Google Play có tới mấy tài khoản truy cập.Tôi muốn xóa chúng đi nhưng CH Play lại không cho xóa đi mà chỉ có thêm mới.Xin hỏi làm sao xóa bớt các tài khoản thừa, máy tôi xài Android 4.0 ICS?

Lên đầu trang