VB6

Sử dụng API điều khiển tình trạng phím bấm trên bàn phím

Sử dụng API điều khiển tình trạng phím bấm trên bàn phím

Trong VB6,viết đoạn mã thế nào để điều khiển các phím Num Lock,Caps Lock,Scroll Lock theo ý của mình thông qua chương trình viết bằng VB6? Chẳng hạn bật tắt đèn Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock thông qua việc bấm các Button.

Thay đổi phông chữ hệ thống

Thay đổi phông chữ hệ thống

Trên blog này có một bài viết về cách thay đổi phông chữ hệ thống bằng ứng dụng VB6. Ta sẽ làm điều tương tự với VB.NET.

Có nên chọn Visual Basic?

Có nên chọn Visual Basic?

Nhiều bạn đọc băn khoăn về ích lợi của Visual Basic (VB), không biết có nên học VB không?

Sử dụng thuộc tính anchor và dock trên form

Sử dụng thuộc tính anchor và dock trên form

Các ô điều khiển tự điều chỉnh kích thước hoặc vị trí của nó mỗi khi kích thước biểu mẫu (form) thay đổi, mà không cần đến bất cứ đoạn mã nào.

Lên đầu trang