The Tribloos 2: Vượt qua giông bão

The Tribloos 2: Vượt qua giông bão

Một trận bão lớn bắt đầu càn quét hòn đảo Tribloo. Để khắc phục, lãnh đạo Trey đã nhờ người bạn rồng Matilda thổi tan cơn bão song sức khỏe Matilda không được tốt đành chịu thua.

Vượt qua giông bão

Vượt qua giông bão

[DOWNLOAD] Một trận bão lớn bắt đầu càn quét hòn đảo Tribloo. Để khắc phục, lãnh đạo Trey đã nhờ người bạn rồng Matilda thổi tan cơn bão song sức khỏe Matilda không được tốt đành chịu thua.

Lên đầu trang