Toolwiz BSafe: Tạo phân vùng ảo bảo mật dữ liệu miễn phí

Toolwiz BSafe: Tạo phân vùng ảo bảo mật dữ liệu miễn phí

Toolwiz BSafe (TB) cho phép tạo phân vùng ảo để chép dữ liệu quan trọng vào đó. Khi không dùng đến, bạn có thể đóng phân vùng ảo nầy lại để bảo mật những dữ liệu của mình.

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 585 ĐXVL (Thứ ba, 3/7/2012)

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 585 ĐXVL (Thứ ba, 3/7/2012)

Kingsoft Antivirus 2012: Diệt virus chuyên nghiệp và miễn phí; 3 đoạn script kỳ diệu cho trình duyệt; Toolwiz BSafe: Tạo phân vùng ảo bảo mật dữ liệu miễn phí; Mail PassView v1.78: Tìm lại mật khẩu email lỡ quên.

Lên đầu trang