Xóa danh bạ trùng lắp trên iPhone chỉ với một cú chạm

Xóa danh bạ trùng lắp trên iPhone chỉ với một cú chạm

Thay vì phải ngồi xóa các số điện thoại trùng lặp bằng tay, bạn có thể tận dụng phần mềm Smart Merge để làm việc này chỉ với một cú chạm.

Smart Merge: Tìm địa chỉ trùng lặp

Smart Merge: Tìm địa chỉ trùng lặp

Smart Merge giúp bạn tìm tất cả địa chỉ liên lạc có thể gộp lại và cho phép sửa đổi bất kỳ chi tiết cụ thể ở địa chỉ mới, giúp bạn lọc ra những địa chỉ bị trùng lặp.

Lên đầu trang