Nối ảnh không cần Photoshop

Nối ảnh không cần Photoshop

Khi muốn nối hai hay nhiều ảnh với nhau tạo thành một bức hình lớn, bạn có thể dùng Photoshop hay các phần mềm tiện ích có chức năng như vậy. Thay vì sử dụng chúng, PhotoJoiner sẽ giúp bạn thực hiện công việc trên cực kỳ dễ dàng.

Lên đầu trang