Mỗi nạn nhân tội phạm mạng tăng tổn thất lên 50%

Mỗi nạn nhân tội phạm mạng tăng tổn thất lên 50%

Theo báo cáo mới nhất của hãng Norton, thiệt hại tính theo đầu người trên mỗi nạn nhân của tội phạm mạng tăng lên 50% (từ 197USD năm 2012 tăng lên 298USD năm 2013) dù lượng người dùng trưởng thành từng trở thành nạn nhân đã giảm.

Lên đầu trang