/Ki���m tra v��� tr�� t����ng ���ng c���a v��n t��y