Homido phát triển hệ sinh thái các thiết bị VR, khởi đầu bằng kính thực tế ảo V2 giá chỉ 80 USD

Homido phát triển hệ sinh thái các thiết bị VR, khởi đầu bằng kính thực tế ảo V2 giá chỉ 80 USD

Thương hiệu Pháp Homido hứa hẹn sẽ phát triển cả một hệ sinh thái các thiết bị giá rẻ để giúp người dùng có thể trải nghiệm thực tế ảo đúng nghĩa.

Lên đầu trang