Những lỗi bất cẩn đã tiết lộ về gián điệp mạng ở khu vực APAC

Những lỗi bất cẩn đã tiết lộ về gián điệp mạng ở khu vực APAC

Các lỗi và manh mối nhỏ để lại bởi kẻ tấn công rất quan trọng trong việc phân bổ, cung cấp thông tin có giá trị về những kẻ đứng sau một cuộc tấn công mạng và các kết nối có khả năng giữa chúng.

Nhóm gián điệp mạng săn mục tiêu cao cấp bằng công cụ đơn giản

Nhóm gián điệp mạng săn mục tiêu cao cấp bằng công cụ đơn giản

Tháng 2/2016, sau khi nhận được cảnh báo từ một đối tác, nhóm Phân tích và Nghiên cứu Toàn cầu Kaspersky Lab đã tiến hành một cuộc điều tra.

Lên đầu trang