DBF

Cẩn trọng với mã độc tống tiền WannaCry

Cẩn trọng với mã độc tống tiền WannaCry

Vào ngày 12 tháng 05, một đợt tấn công bắt cóc dữ liệu rộng rãi nhằm vào nhiều tổ chức trên thế giới đã xảy ra.

Mã hóa dữ liệu tập tin .DBF

Mã hóa dữ liệu tập tin .DBF

Dữ liệu trong các ứng dụng Visual Foxpro thường được lưu trong các tập tin .DBF. Có một cách đơn giản để mã hóa dữ liệu.

Equation And Calculation 5.0: Chèn công thức, vẽ đồ thị toán học trong Word cực dễ

Equation And Calculation 5.0: Chèn công thức, vẽ đồ thị toán học trong Word cực dễ

Hiện chưa có công cụ nào có thể giúp bạn vừa chèn công thức toán học, vừa vẽ đồ thị toán học dễ dàng ngay trong Word như add-in Equation and Calculation.

Lên đầu trang