Thanh niên ngồi trước cổng cửa hàng Nintendo suốt 1 tháng để mua máy chơi game

Thanh niên ngồi trước cổng cửa hàng Nintendo suốt 1 tháng để mua máy chơi game

Thật vậy, Alex đã chính thức "ăn nhờ ở đậu" trước cổng cửa hàng Nintendo World Store từ ngày 03/02 vừa qua. Dự kiến, anh chàng này sẽ ngồi trước cổng cửa hàng này trong suốt 1 tháng, đến ngày máy Ninendo Switch chính thức được bán vào ngày 03/03.

Lên đầu trang