Ứng dụng nghe đọc báo tiếng Việt như giọng người thật

Ứng dụng nghe đọc báo tiếng Việt như giọng người thật

Một ứng dụng hoàn toàn miễn phí giúp bạn nghe đọc báo tiếng Việt với giọng đọc chuẩn giống người thật chứ không máy móc như những ứng dụng khác hiện có trên thị trường.

Microsoft Translator: Dịch thuật hơn 50 ngôn ngữ

Microsoft Translator: Dịch thuật hơn 50 ngôn ngữ

(e-CHÍP Online) - Microsoft Translator sử dụng nguồn Bing Translator để dịch thuật, hiện tại hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Dịch thuật kiểu “Click and See” trong Word 2010/2013

Dịch thuật kiểu “Click and See” trong Word 2010/2013

Không cần cài đặt thêm phần mềm hỗ trợ, bạn có thể dùng chức năng Mini Translator trong Word 2010/2013 để dịch nhanh cụm từ hay đoạn văn bản theo kiểu “Click and See” thông qua bộ máy dịch thuật Bing Translator.

Dịch văn bản ngay trong Word

Dịch văn bản ngay trong Word

Việc kết hợp giữa Bing Translator với Yahoo! Babel Fish đã giúp bộ máy dịch thuật của Microsoft thêm phần hoàn thiện, cho nội dung dịch chính xác hơn trước rất nhiều.

Lên đầu trang