VTC Game không đóng cửa Audition PC tại thị trường Việt Nam sau 31/10

VTC Game không đóng cửa Audition PC tại thị trường Việt Nam sau 31/10

Theo thông báo mới nhất từ trang chủ Audition PC, tựa game này sẽ không đóng cửa tại thị trường Việt Nam sau ngày 31/10 như thông báo trước đây.

Xin báo đăng Adobe Audition CS6

Xin báo đăng Adobe Audition CS6

Tôi có xem báo e-CHÍP số 578 (15/05/2012), hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro CS6 rất hay.

Lên đầu trang