Anvi Uninstaller: Bứng tận gốc phần mềm khỏi hệ thống

Anvi Uninstaller: Bứng tận gốc phần mềm khỏi hệ thống

Anvi Uninstaller giúp bạn gỡ bỏ an toàn các phần mềm khỏi hệ thống, gọn nhẹ mà lại miễn phí.

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 612 ĐXVL (Thứ ba, 8/1/2013)

Mục lục Tạp chí e-CHÍP 612 ĐXVL (Thứ ba, 8/1/2013)

Megaupload “hồi sinh”; Lazesoft Recover My Password 3.3: Xóa mật khẩu quản trị Windows 8; KuaiZip: Nén file tốt hơn cả WinRAR mà lại miễn phí!; Inpixio Photo Maximizer 2012: Phóng ảnh gấp 10 lần không vỡ hạt; Advanced PDF Compressor 2012: Nén nhỏ file PDF chỉ còn 10%.

Lên đầu trang