Trò chơi "siêu di động"

Trò chơi "siêu di động"

Thế giới "siêu di động" đang mở ra với sự xuất hiện của mắt kính thông minh và đồng hồ thông minh. Điều này kéo theo sự phát triển trò chơi "siêu di động".

Điểm tới hạn của PC

Điểm tới hạn của PC

Đầu tháng 4/2013, Công ty Gartner công bố một báo cáo nhằm đánh giá, dự đoán thị trường máy tính từ năm 2012 đến năm 2017. Báo cáo của Gartner làm nóng thêm cuộc tranh luận về tương lai của PC.

Lên đầu trang