Hội thảo phát triển ngành trò chơi trực tuyến - OGDC lần 3

Hội thảo phát triển ngành trò chơi trực tuyến - OGDC lần 3

(e-CHÍP Online) - Ngày 19/7, Hội thảo phát triển ngành trò chơi trực tuyến - OGDC lần 3 đã được tổ chức tại Công ty VNG với chủ đề chính “Mobile Game - The next big thing”.

Lên đầu trang