Facebook Messenger vừa ra tính năng nhắn tin hẹn hò tự hủy

Facebook Messenger vừa ra tính năng nhắn tin hẹn hò tự hủy

Tính năng đặc biệt "nguy hiểm" này đã bắt đầu xuất hiện trên Facebook Messenger.

Lên đầu trang