One Tablet Per Child: Kỳ vọng và thách thức

One Tablet Per Child: Kỳ vọng và thách thức

One Tablet Per Child (OTPC - mỗi trẻ một máy tính bảng) đang là mục tiêu đầy kỳ vọng của nhiều quốc gia, những mong tạo ra nguồn nhân lực tốt cho cuộc cạnh tranh toàn cầu. Nhưng OTPC đặt ra những thách thức không nhỏ cho nền giáo dục.

iPad trong trường tiểu học

iPad trong trường tiểu học

Tại nhiều nước, việc dùng iPad (hoặc máy tính bảng nói chung) cho học sinh tiểu học là quá trình thực nghiệm đầy trăn trở trong từng nhà trường, được thực hiện với sự đồng thuận của phụ huynh.

Những ngôi trường iPad

Những ngôi trường iPad

Chuẩn bị cho năm học mới, 11 ngôi trường ở Hà Lan dự định sử dụng iPad trong việc dạy và học, không cần bảng, không cần sách vở. Giới truyền thông gọi đó là những "trường iPad" (iPad school).

Lên đầu trang