Không đăng ký được tài khoản ở trang Speedyshare.com

Không đăng ký được tài khoản ở trang Speedyshare.com

Tôi làm theo e-CHÍP đăng ký tài khoản miễn phí ở Speedyshare.com để leech link từ các dịch vụ chia sẻ. Tuy nhiên sau vài lần thì Speedyshare.com không cho đăng ký miễn phí nữa. Có cách nào để sử dụng tiếp dịch vụ này hay không? (cocacola_yammi@)

Lên đầu trang