Dừng chuyển nhượng với tên miền Internet đang trong quá trình giải quyết tranh chấp

Dừng chuyển nhượng với tên miền Internet đang trong quá trình giải quyết tranh chấp

Theo Thông tư mới của Bộ TT&TT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới, một trong những trường hợp việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị dừng thực hiện là tên miền chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Lên đầu trang