FPT muốn mua phát minh, sáng chế của các nhà khoa học

FPT muốn mua phát minh, sáng chế của các nhà khoa học

(e-CHÍP Online) - Tại hội thảo “Sự liên kết giữa khoa học và công nghiệp”, FPT công bố dự định liên kết, trao đổi ý tưởng với các trường ĐH, viện nghiên cứu, mua các phát minh, sáng chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, phát triển.

Lên đầu trang