WinUSB Maker v2.0 Beta 2: Tạo USB cài đặt Windows quá dễ!

WinUSB Maker v2.0 Beta 2: Tạo USB cài đặt Windows quá dễ!

Với WinUSB Maker, bạn có thể dễ dàng tạo USB cài đặt Windows hay dùng để boot kèm theo các tiện tích cứu hộ hệ thống.

Sức sống của DOS

Sức sống của DOS

Cách nay 30 năm, ngày 12/8/1981, Công ty IBM chính thức giới thiệu mẫu máy tính cá nhân IBM PC dùng hệ điều hành IBM PC-DOS 1.0. Mẫu máy tính PC của IBM nhanh chóng trở thành chuẩn của máy tính cá nhân.

Lên đầu trang