One Tablet Per Child: Kỳ vọng và thách thức

One Tablet Per Child: Kỳ vọng và thách thức

One Tablet Per Child (OTPC - mỗi trẻ một máy tính bảng) đang là mục tiêu đầy kỳ vọng của nhiều quốc gia, những mong tạo ra nguồn nhân lực tốt cho cuộc cạnh tranh toàn cầu. Nhưng OTPC đặt ra những thách thức không nhỏ cho nền giáo dục.

iPad trong trường tiểu học

iPad trong trường tiểu học

Tại nhiều nước, việc dùng iPad (hoặc máy tính bảng nói chung) cho học sinh tiểu học là quá trình thực nghiệm đầy trăn trở trong từng nhà trường, được thực hiện với sự đồng thuận của phụ huynh.

Máy tính bảng cho "con em chúng ta"!

Máy tính bảng cho "con em chúng ta"!

Hai Ẩu ngồi dự một buổi lể tổng kết của ngành giáo dục. Trên bục nói chuyện là một vị đáng kính đang hùng hồn thuyết trình về lợi ích của việc sử dụng máy tính bảng cho học sinh.

Lên đầu trang