IDM không hoàn tất download file dung lượng lớn

IDM không hoàn tất download file dung lượng lớn

Tôi tải phim HD ở dịch vụ internet dung lượng hơn 4GB lúc hoàn tất download 100%, chương trình IDM bị đứng và báo không đủ dung lượng.Ổ cứng tôi còn trống và đã format NTFS.Như vậy nguyên nhân lỗi là gì và cách khắc phục?

Lên đầu trang