Lấy lại mật khẩu iPhone 5S

Lấy lại mật khẩu iPhone 5S

Tôi có iPhone 5S để lâu không xài nay muốn dùng lại nhưng lại quên mất mật khẩu để vào màn hình Home, tài khoản mật khẩu và địa chỉ email đăng ký iCloud của tôi không nhớ. Nay xin nhờ tạp chí e-CHÍP M! giúp đỡ.

Lên đầu trang