Khảo sát về tương lai của doanh nghiệp

09/05/2017 08:18

Trong Khảo sát Tương lai của Doanh nghiệp được thực hiện với sự cộng tác của Facebook, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (World Bank), 42% doanh nghiệp nói rằng họ học hỏi lẫn nhau.


Bài học từ SMEs


Future of Business Survey - như là một nguồn thông tin mới về các doanh nghiệp vừa và nhỏ - sẽ chia sẻ góc nhìn độc đáo về nền kinh tế dùng di động. Cho đến nay, gần 200.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong số khoảng 70 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên Facebook, tại hơn 40 quốc gia tham gia vào khảo sát.

Tính đến tháng 3 năm 2017, các câu trả lời được tổng hợp cho thấy những thấu hiểu sâu sắc trong các chủ đề nổi bật: Sự tự tin trong kinh doanh (Business Confidence), Tăng trưởng việc làm (Job Growth), Thương mại quốc tế (International Trade) và Quản lý giới tính (Gender Management):

- 26% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có suy nghĩ tích cực về tình hình thực tại và 41% tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế.

- 44% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có suy nghĩ tích cực về hiện trạng và 61% tin tưởng vào tương lai doanh nghiệp của mình.

- 41% các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết họ muốn có thêm nhiều nhân viên trong 6 tháng tới.

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thương mại quốc tế sẽ tự tin hơn về hoạt động kinh doanh trong tương lai và sử dụng các công cụ trực tuyến với tỷ lệ cao hơn các doanh nghiệp không tham gia.

- 47% các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thương mại quốc tế có thể giúp tăng việc làm trong 6 tháng tới so với tỉ lệ 39% của các doanh nghiệp không tham gia.

- Các doanh nghiệp do phụ nữ quản lý có khả năng thường sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp phát triển doanh nghiệp bằng hoặc nhiều hơn các doanh nghiệp do nam giới quản lý.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng học hỏi lẫn nhau

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không ngừng đổi mới để tìm ra giải pháp mới nhằm quản lý công ty của họ và khắc phục những khó khăn. Nhiều trong số các giải pháp và vấn đề này khá phổ biến ở mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên, sự hiểu biết này không phải lúc nào cũng được chia sẻ.

Các hiệu ứng mạng lưới về việc học tập từ một cộng đồng ngang hàng nhau có thể trở nên mạnh mẽ, tham gia cùng các doanh nhân với thông tin mà họ có thể sử dụng để vượt qua những trở ngại trong việc duy trì và phát triển một doanh nghiệp cũng như khởi nghiệp. Trong nghiên cứu Future of Business đã nhấn mạnh xu hướng bổ sung trong việc làm thế nào sự kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế, tạo việc làm và thương mại quốc tế.

- Tinh thần lạc quan trong nền kinh tế: Sự kết nối đóng vai trò quan trọng. Khi các doanh nghiệp kết nối và học hỏi lẫn nhau, họ sẽ trở nên tự tin hơn. Gần một nửa (45%) các doanh nghiệp tự tin về nền kinh tế sẽ không ngừng học hỏi từ các doanh nghiệp khác, trong khi hai phần ba (64%) các doanh nghiệp thiếu tự tin thì không như vậy.

- Thương mại quốc tế: Một cộng đồng hỗ trợ nhau có thể giúp các doanh nghiệp mở rộng về mặt địa lý. Các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế học hỏi từ nhiều nguồn và có một sự yêu thích cao hơn mức trung bình về giáo dục liên quan đến kinh doanh. Họ cũng có xu hướng thích nói đến sự quan tâm giáo dục hơn gấp ba lần về các thông tin tốt hơn trong thương mại quốc tế.

- Tăng việc làm: Gần một nửa (lần lượt 47% và 45%) các doanh nghiệp tăng thêm việc làm trong vòng 6 tháng qua hoặc lên kế hoạch đó trong vòng 6 tháng tới sẽ học hỏi từ các doanh nghiệp khác. Ngược lại, các công ty có số lượng công việc giảm đi trong vòng 6 tháng qua hoặc có kế hoạch như vậy trong 6 tháng tới thì việc học hỏi từ các doanh nghiệp khác sẽ tương đối ít đi (lần lượt 41% và 37%).

Tạo ra những cộng đồng hỗ trợ nhau

Các doanh nghiệp nhỏ là một phần quan trọng của toàn bộ cộng đồng. Hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng của họ sử dụng các nền tảng xã hội để hình thành các nhóm chặt chẽ với một tầm nhìn xây dựng nền kinh tế địa phương vững mạnh, và giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nói rằng việc giúp đỡ các doanh nghiệp khác là một trong những khía cạnh hài hòa hơn của tinh thần kinh doanh.

Sức mạnh của mạng lưới và công nghệ di động có thể mang đến thành công cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nuôi dưỡng tính toàn diện và cộng đồng thịnh vượng.

Sự can thiệp công khai, các chính sách trao quyền cho những nhà khởi nghiệp và sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế kĩ thuật số và di động là trung tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội mạnh hơn.

Các doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc xây dựng cộng đồng hỗ trợ, sử dụng các giải pháp di động hiệu quả để kết nối với khách hàng, thúc đẩy các chương trình đào tạo, và chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác - tất cả đều có thể giúp đẩy mạnh tinh thần kinh doanh, sự đa dạng, và giúp các doanh nghiệp phát triển.

Kết quả khảo sát ở Việt Nam

Báo cáo Future of Business tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giáo dục.

- 53% các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói rằng việc học hỏi từ những doanh nghiệp khác là một trong những phương pháp chính để họ tìm kiếm thông tin và giáo dục để làm chủ môi trường di động mới, bên cạnh các phương tiện truyền thông (56%) và công cụ tìm kiếm trực tuyến (67%). Những việc này giúp các doanh nghiệp tự tin hơn trước.

- Tinh thần lạc quan trong nền kinh tế: Hơn một nửa (58%) các doanh nghiệp tự tin về nền kinh tế sẽ không ngừng học hỏi từ các doanh nghiệp khác, trong khi hơn một nửa (56%) các doanh nghiệp thiếu tự tin thì không như vậy.

- Thương mại quốc tế: Các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế học hỏi từ nhiều nguồn và có một sự yêu thích cao hơn mức trung bình về giáo dục liên quan đến kinh doanh. Họ cũng có xu hướng thích nói đến sự quan tâm giáo dục hơn gấp ba lần về các thông tin tốt hơn trong thương mại quốc tế.

- Tăng việc làm: Gần một nửa (lần lượt 59% và 56%) các doanh nghiệp tăng thêm việc làm trong vòng 6 tháng qua hoặc lên kế hoạch đó trong vòng 6 tháng tới sẽ học hỏi từ các doanh nghiệp khác. Ngược lại, các công ty có số lượng công việc giảm đi trong vòng 6 tháng qua hoặc có kế hoạch như vậy trong 6 tháng tới thì việc học hỏi từ các doanh nghiệp khác sẽ tương đối ít đi (lần lượt 53% và 52%).

PHÚC NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Các bài mới:
Lên đầu trang