Safensoft SysWatch Personal: Giám sát, bảo vệ hệ thống miễn phí

Safensoft SysWatch Personal: Giám sát, bảo vệ hệ thống miễn phí

Thay vì thường xuyên quét hệ thống để phát hiện malware, Safensoft SysWatch Personal (SSP) sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công bằng kỹ thuật phân tích hành vi và một số công cụ hỗ trợ khác.

Hard Disk Sentinel 4: Chăm sóc sức khỏe ổ cứng hiệu quả

Hard Disk Sentinel 4: Chăm sóc sức khỏe ổ cứng hiệu quả

Hard Disk Sentinel (HDS) sẽ giám sát hoạt động của ổ cứng và đưa ra những cảnh báo kịp thời khi có sự cố ảnh hưởng đến “tình trạng sức khỏe” của ổ cứng để bạn kịp thời xử lý.

Trang đầu  ...  7  8  9  10  11  12  
Lên đầu trang