Text Fairy: Scan tài liệu từ hình ảnh sang dạng text, hỗ trợ tiếng Việt

Text Fairy: Scan tài liệu từ hình ảnh sang dạng text, hỗ trợ tiếng Việt

Đôi lúc bạn cần phải gõ lại một đoạn văn bản khá dài, nhưng nếu cứ ngồi sao chép từng từ thì quá lâu phải không? Những lúc đó, bạn từng nghĩ phải chi có cách nào nhanh chóng hơn? Câu trả lời nằm ở Text Fairy.

Lên đầu trang