Nhật ký Gà con số 350

Đính chính

31/03/2013 00:04

Trong bài “Atari - một thời vang bóng” (e-CHÍP 349) có cụm từ “chìm sâu vào quá khổ” do sai sót của khâu chế bản.

Xin đọc lại là “chìm sâu vào quá khứ”. Ngoài ra, tác giả bài viết xin đính chính một chi tiết không đúng trong bài: máy Atari 2600 không dùng băng từ chứa trò chơi, mà dùng ROM cartridge - hộp nhỏ, ghi “cứng” trò chơi trong vi mạch ROM. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc.

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang